Gebroken Oranje

Drs. ing. Klaas de Groot

Gebroken Oranje

Overlevingsproblemen van het politieke patriciaat van het Friese platteland vóór, tijdens en na de Franse periode
Dat de Friezen een eigenzinnig volk zijn en waren weet bijna iedereen. Maar dat zij reeds tijdens de Middeleeuwen beschikten over een door henzelf ontwikkeld rechtssysteem en een voor die tijd zeer democratisch bestuurssysteem is nog niet algemeen bekend. Beide systemen gingen omstreeks het jaar 1800 verloren door grote veranderingen in de politieke situatie. Hoe kon dit zomaar gebeuren.
Formaat: 12 x 19 cm
Pagina aantal: 430
ISBN: 978-3-85438-354-3
Publicatie datum: 08.02.2013
EUR 23,90 als Boek