Franse Friezen of Friese Fransen

Drs. ing. Klaas de Groot

Franse Friezen of Friese Fransen

Mentaliteit van Friese soldaten in het leger van Napoleon
Tijdens de periode dat Nederlandse jongemannen in dienst van het Franse leger verbleven, was het gedrag van de Friese soldaten afwijkend van die uit de rest van Nederland. Dit blijkt het beste uit het grote aantal vrijwllige militairen onder de Friezen, zoals in dit boek beschreen.
Formaat: 12 x 19 cm
Pagina aantal: 200
ISBN: 978-3-7103-1032-4
Publicatie datum: 28.11.2013
EUR 18,90 als Boek